baskent-ist.edu.trBa?kent üniversitesi ?stanbul Hastanesi -

baskent-ist.edu.tr Profile

baskent-ist.edu.tr

Title:Ba?kent üniversitesi ?stanbul Hastanesi -

Description:Organ Nakli Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Havac?l?k T?p Merkezi, Uyku bozukluklar? Merkezi, Sigaray? b?rakt?rma merkezi, Poliklinik Hizmetleri ile 295 yatakl? Ba?kent üniversitesi Hastanesinde ve hastaneye ba?l?, 90 yatakl? Aya? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve 65 yatakl? Yaprac?k Psiko-Sosy...

Keywords:organ nakli, organ nakli merkezi, b?brek nakli, karaci?er nakli, kalp nakli, kalp ameliyat?, kad?n do?um, tüp bebek, stand, bypass, g?z hastal?klar?, plastik cerrahi, burun esteti?i, meme hastal?klar...

Discover baskent-ist.edu.tr website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

baskent-ist.edu.tr Information

Website / Domain: baskent-ist.edu.tr
Website IP Address: 95.0.165.145
Domain DNS Server: mail.baskent-ist.edu.tr

baskent-ist.edu.tr Rank

Alexa Rank: 13224360
existsite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

baskent-ist.edu.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $9,045
Daily Revenue: $24
Monthly Revenue: $743
Yearly Revenue: $9,045
Daily Unique Visitors: 2,280
Monthly Unique Visitors: 68,400
Yearly Unique Visitors: 832,200

baskent-ist.edu.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
organ nakli 2 0.49%
organ nakli merkezi 1 0.42%
b?brek nakli 0 0.00%
karaci?er nakli 0 0.00%
kalp nakli 0 0.00%
kalp ameliyat? 0 0.00%
kad?n do?um 0 0.00%
tüp bebek 0 0.00%
stand 2 0.22%
bypass 0 0.00%
g?z hastal?klar? 1 0.36%
plastik cerrahi 0 0.00%
burun esteti?i 0 0.00%
meme hastal?klar... 0 0.00%

baskent-ist.edu.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Server Apache/2.2.15 (CentOS)
Date Tue, 20 Feb 2018 21:27:49 GMT

baskent-ist.edu.tr Traffic Sources Chart

baskent-ist.edu.tr Alexa Rank History Chart

baskent-ist.edu.tr aleax

baskent-ist.edu.tr Html To Plain Text

Ba?kent üniversitesi ?stanbul Hastanesi - Online Randevu Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek i?in formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulundu?unuz gün ve saatten itibaren, en ge? 1 i? günü sonra talebiniz de?erlendirilerek bilgi verilecektir. Ad?n?z * Soyad?n?z * TC Kimlik Telefon * Randevu Almak ?stedi?iniz B?lüm* Se?iniz... A??z, Di? ve ?ene Cerrahisi Anabilim Dal? A?r? Poliklini?i(Algoloji) Akupunktur Poliklini?i Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ayak Sa?l??? Poliklini?i Beslenme ve Diyet ünitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (N?ro?irürji) ?ocuk Cerrahisi ?ocuk Kardiyolojisi ?ocuk Nefrolojisi ve Romatoloji Deri ve Zührevi Hastal?klar? (Dermatoloji) Diyabet ve Obezite Poliklini?i Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal?klar? Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Gastroenteroloji Genel Cerrahi G??üs Hastal?klar? G?z Hastal?klar? Hematoloji ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Nefroloji N?roloji Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estestik Cerrahi Proktoloji Poliklini?i Romatoloji Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? T?bbi Onkoloji üroloji Yara Bak?m Poliklini?i Randevu Almak ?stedi?iniz Doktor Se?iniz... Mesaj?n?z Resimde G?rünen Güvenlik Kodu Giriniz (*) ??aretli alanlar?n doldurulmas? zorunludur. G?nder Kurumsal Hakk?m?zda Misyon & Vizyon Kalite Politikas? Hizmet Kalite Standartlar? Kalite Y?netimi Hastane Kalite Y?netim Birimi Ekipler ve Komiteler B?lüm Kalite Sorumlular? Sosyal Sorumluluk Kapsam?nda Yürütülen Faaliyetler 2016 Y?l? E?itim Plan? Sa?l?kta Kalite Standartlar? Kitab? Anla?mal? Kurumlar 0216 554 15 00 BA?KENT üN?VERS?TES? ?STANBUL SA?LIK UYGULAMA VE ARA?TIRMA MERKEZ? Ana Sayfa T?bbi Birimler Sa?l?k Profesyonelleri Hasta Rehberi Online Hizmetler Online Randevu Online Sonu? Memnuniyet Anketi G?rü?&?neri ve ?ikayet Kullan?c? Giri? Merkezlerimiz Poliklinik 2 Poliklinik 3 Yalova Diyaliz Merkezi ?stanbul Diyaliz Merkezi ?leti?im Bilgileri Loading Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z... Online Randevu Online Sonu?lar International Patient Organ Nakli Ba?ar? ?ykülerimiz Ba?kent üniversitesi Hastanesi Bir Organ ve Doku Nakli Merkezidir. Hastanemizde bugüne kadar karaci?er, b?brek, kalp ve kornea nakli alan?nda toplam 2859 nakil ger?ekle?tirdik... Duyurular Kamuoyu Bildirisi Ba?kent üniversitesi Senatosu 18/07/2016 Gorev Onay Formu Anlatimi Ba?hekimlik 06/02/2016 ??retim Elemanlar? Ki?isel ?al??ma Formu Ba?hekimlik 24/12/2015 Tüm Duyurular Tan? ve Tedavi Klinikleri Organ Nakli Merkezi Ba?kent üniversitesi Hastanesi Bir Transplantasyon Merkezidir. Devam? Obezite Cerrahisi Poliklini?i Obezite, yani a??r? ?i?manl?k, dünyada giderek yayg?nla?arak en ?nemli sa?l?k sorunlar?ndan biri haline gelen, ?nlenebilir bir sa?l?k problemidir. Devam? Evde Sa?l?k Hizmetleri Ba?kent üniversitesi ?stanbul Sa?l?k, Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi sa?l???n?z i?in t?bbi hizmetleri evinize getiriyor. Devam? Uyku Bozukluklar? Merkezi Gürültülü horlama, uykudan bo?ulma hissi ile uyanma, gün i?inde uygunsuz yerlerde uykuya dalma... Devam? Proktoloji Poliklini?i Proktoloji; genel cerrahinin, rektum ve anüs hastal?klar? ile ilgilenen b?lümüdür. Devam? Ayak Sa?l??? Poliklini?i Ayak Sa?l??? Poliklini?imiz hizmete ba?lam??t?r. Devam? T?bbi Onkoloji T?bbi Onkoloji Bilim Dal? Ba?kent üniversitesi Ankara Hastanesi ?? hastal?klar? AnaBilim Dal? bünyesinde1998 y?l?nda kurulmu? olup... Devam? T?bbi Birimler CHECK - UP Devam? Akupunktur Poliklini?i Akupunktur Poliklini?i Devam? Tan?t?m Filmi Sa?l?k Rehberi Ba?kent te Sa?l?k Hastane Dergimiz Hastanelerimiz Ankara Hastanesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi Alanya Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi ?zmir Zübeyde Han?m Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi Konya Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi × ? ? 2016 Ba?kent üniversitesi Hastaneleri bashekimlik@baskent-ist.edu.tr ?leti?im Webmail

baskent-ist.edu.tr Similar Website

Domain WebSite Title
baskent-ank.edu.tr Ba?kent üniversitesi Ankara Hastanesi -
baskent.edu.tr Ba?kent üniversitesi
memesagligimerkezi.com Ba?kent üniversitesi Adana Hastanesi - Meme Sa?l??? Merkezi - ?yi Huylu Meme Hastal?klar?
istanbulbilim.edu.tr ?stanbul Bilim üniversitesi : T.C. ?stanbul Bilim üniversitesi
itu.edu.tr ?stanbul Teknik üniversitesi
iku.edu.tr T.C. ?stanbul Kültür üniversitesi
arel.edu.tr ?stanbul Arel üniversitesi
aydin.edu.tr ?stanbul Ayd?n üniversitesi
bilgi.edu.tr ?stanbul Bilgi üniversitesi Anasayfa
yeniyuzyil.edu.tr ?stanbul Yeni Yüzy?l üniversitesi ?stanbul Yeni Yüzy?l üniversitesi
igh.com.tr ?stanbul G?z Hastanesi | G?zünüzün Dostu
ivdb.gov.tr ?stanbul Vergi Dairesi Ba?kanl???
kenthospital.com Kent Hastanesi | 0 850 222 53 68
baskentotoaksesuar.com Ba?kent Oto Aksesuar
isistercume.org Ba?kent Hosting
istanbul.edu.tr ?stanbul üniversitesi | Tarihten Gelece?e Bilim K?prüsü - 1453
ttnetprog.com.tr ProG Online E?itimler ve ?stanbul üniversitesi Sertifikalar
otocenter.com Otocenter Galericiler Sitesi ?stanbul Ba?c?lar